Rady a tipy

Nabíječ

Na tomto místě naleznete naše tipy a rady, které by Vám mohly pomoci snížit náklady na provoz trakčních baterií. Pokud se jimi budete řídit, předejte mnoha problémům a zdržením.

  • Doplňování destilované vody do trakčních baterií se provádí vždy po jejím nabití. Dodržujte toto pravidlo a doplňujte elektrolyt destilovanou vodou po každém nabíjení.
  • Udržujte povrch trakční baterie v čistotě a v suchu.
  • Nikdy nenechávejte baterii vybitou, a to ani částečně! Zabráníte tím sulfataci sulfataci a výrazně prodloužíte její životnost.
  • Investujte do nabíjecího zdroje (nabíječe). Tato investice do moderního nabíječe se vždy vyplatí. Vrací se formou prodloužení životnosti baterie, ale také úspory elektrického proudu, který spotřebujete při nabíjení.
  • Neodpojujte baterii od nabíječky, pokud není nabíjení zcela dokončeno. Pokud přesto potřebujete baterii odpojit, proces nabíjení ukončete tlačítkem STOP. Potom následně odpojte baterii od nabíječe. Neúplné nabíjení výrazně snižuje kapacitu a životnost baterie!
  • Zjistíte-li nějakou odchylku od běžného stavu baterie, kontaktujte svého servisního partnera. Lepší rada po telefonu než vzniklá škoda ze zanedbání prvotního problému.
  • Pokud potřebujete řešit problém s baterií a voláte servis, snažte se, aby baterie při příjezdu servisního technika byla vždy NABITÁ. Toto pravidlo platí vždy, a to i při preventivních prohlídkách.


Bezpečná manipulace

Bezpečnost

Otázka bezpečnosti je velmi důležitá. Při manipulaci s akumulátorem můžete ohrozit své zdraví i blízké okolí. Pro vyloučení jakékoliv nehody a ohrožení je třeba pečlivě prostudovat technický návod a další data související s baterií, které jsou součástí balíčku při jejím zakoupení, případně proškolit odpovědné osoby.

Akumulátor je zařízení, které vypadá velmi jednoduše, ale uvnitř probíhají elektrochemické reakce. Proto nikdy u ventilem řízených akumulátorů (VRLA technologie) neodstraňujte bezpečnostní záklopky a při provozu je uchovávejte v dobře větraném prostředí. Jakákoliv manipulace s baterií by měla být prováděna pouze zkušenými techniky, aby nedošlo k nevratnému poškození baterie samotné nebo k újmám na majetku či zdraví osob.

1 Dodržujte návod k použití a vyvěste ho na viditelném místě v prostoru nabíjen
 2 Při manipulaci s akumulátorem vždy používejte ochranné pomůcky: ochranné brýle nebo štít, ochranné rukavice a ochranný oděv. Dodržujte EN 50272-3, EN 50110.
 3 Dodržujte zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm, žhnoucími tělesy s teplotou nad 300°C a zdroji jiskření v blízkosti baterií - nebezpečí výbuchu a požáru!
 4 Zásady první pomoci Při zasažení očí nebo kůže elektrolytem důkladně opláchněte velkým množství čisté vody a ihned vyhledejte lékaře.
 5 Nebezpečí poleptání! POZOR - elektrolyt je žíravina, hrozí nebezpečí poleptání kůže nebo očí, poškození oděvu či koroze.
 6 POZOR - pro manipulaci s akumulátorem používejte pouze schválená zvedací a transportní zařízení. Baterii nikdy nenaklánějte!
 7 Nebezpečí výbuchu a vzniku požáru! Na akumulátor neodkládejte žádné předměty a nářadí - kovové části jsou stále pod napětím! Nedotýkejte se koncovek ani konektoru bez izolace.
 8 Pozor napětí - životu nebezpečné! POZOR - zkratový proud akumulátoru může způsobit popáleniny. Nedotýkejte se koncovek ani konektoru bez izolace, abyste se vyhnuli elektrickému šoku.
Rychlý kontakt

Potřebujete poradit?
+420 494 590 100 

prodej: +420 777 700 606
servis: +420 777 700 604
náhradní díly: +420 777 700 605
pronájem: +420 777 700 612
školení: +420 777 700 622contact

Náhradní díly SASPARTS
Příslušenství VZV
Díly pro malé zemní stroje
Pronájem strojů
Servis baterií
O společnosti
Společnost Auto SAS s.r.o. má provozovnu ve městě Solnice a specializuje se na obory manipulační technika a komunální technika, kterou nabízí v širokém výběru včetně odborného poradenství a servisu. V sortimentu firmy najdete vysokozdvižný vozík dle Vašich představ. Nabídka obsahuje vysokozdvižné vozíky a kompletní sortiment zn. Toyota, paletové a vychystávací vozíky, ale i komunální vozidla Multicar a ISUZU, čisticí stroje Hako, náhradní díly pro manipulační i komunální techniku, doplňky vysokozdvižných vozíků a další produkty a služby.